Kolom  

Oleh: Maulana Sholehodin¬† Perjalanan hari menghantarkan aku ke kaki dan lereng lawu,…